logo_data

DatA-IL


קהילת חדשנות הרותמת דאטה ו-AI לטובת הציבור

חזון הקהילה הוא לרתום את הכוח של המידע הציבורי ולהצמיח אקוסיסטם בו דאטה ובינה מלאכותית משמשים לפתרון האתגרים העומדים בפני החברה הישראלית.

אנו מאמינים בכוח של חיבורים, שיתופי פעולה, למידה והפריה הדדית בין סטארטאפים, חברות, המגזר הציבורי, עמותות ואקדמיה ליצירת אימפקט חברתי וציבורי.

הצטרפו עוד היום ל-DatA-IL והיו בחזית מהפכת הנתונים וה-AI. 
ביחד, נהפוך אפשרויות למציאות.

מה אנחנו עושים?

סיוע וקידום מיזמים


יצירת הזדמנויות עסקיות בתחום, יצירת חיבורים עם גורמי מפתח ופיתוח האקוסיסטם בתחום.

שיתופי פעולה ונטוורקינג

היכרות, חיבור ויצירת שיתופי פעולה עם הארגונים והאנשים המובילים בתחום הדאטה והבינה המלאכותית.

פיתוח הידע

למידת כלים שימושיים וגישה לפרסומים ומחקר, מענה לשאלות עסקיות ויצירת מאגר ידע וכלים.


פיתוח הידע

למידת כלים שימושיים וגישה לפרסומים ומחקר, מענה לשאלות עסקיות ויצירת מאגר ידע וכלים.


סיוע וקידום מיזמים


יצירת הזדמנויות עסקיות בתחום, יצירת חיבורים עם גורמי מפתח ופיתוח האקוסיסטם בתחום.

שיתופי פעולה ונטוורקינג

היכרות, חיבור ויצירת שיתופי פעולה עם הארגונים והאנשים המובילים בתחום הדאטה והבינה המלאכותית.

האצת חדשנות

עידוד של חדשנות בתחום הדאטה והבינה המלאכותית. קידום יצירה משותפת בין בעלי העניין בתחום,  דרך אתגרי חדשנות, האקתונים, חשיפה לאתגרים לאומיים.

הנגשת דאטה ציבורי

קידום וסיוע להנגשת דאטה ציבורי שיאפשר מחקר ופיתוח לצורך הפקתתובנות, מוצרים מחקרים ושירותים לטובת אזרחי ישראל.

השפעה על מדיניות

עבודה משותפת עם מקבלי החלטות וקובעי מדיניות בישראל לשם קידום תחומי הדאטה והבינה המלאכותית.

מעורבות בקהילה

אירועים

הצטרפו לקהילה 

כלי נגישות